Znak oddílu HORIZONT   HORIZONT
4. skautský oddíl Pardubice

Znak JunákaUkázka činnosti oddílu

Ukázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddílu

Velké skautské akce

Atletický přebor, JOTI, Alko, Kapka, Betlémské světlo, Skautská univerzita...

Každým rokem se 4. oddíl účastní velice zajímavých aktivit pořádaných i jinými skautskými oddíly a organizacemi. Mnohé jsou organizovány pro pomoc lidem. Na některých spolupracují stovky lidí. Je jisté, že si každý rok na takových akcích užijeme mnoho zábavy a potkáme se se spoustou nových lidí.

Atletický přebor

Atletické závody 2004 (10. 10. 2004, Moráva)

Atletické závody 2004

18. října 1969 se na hřišti sešli členové tehdy jediného pardubického střediska, aby spolu soutěžili v atletických disciplínách. Od té doby se skauting musel na dlouhou dobu odmlčet, aby v roce 1991 byla se skautskou tradicí obnovena i tradice sportovních soutěží skautů a skautek.

Poslední teplé a slunné dny po prázdninách využíváme k tréninku. Každoročně bojujeme o přední místa. 60, 250, 500, 1000 metrů, hod granátem, míčkem, vrh koulí a skok daleký ve třech skautských kategoriích jednotlivců a v celkové soutěži oddílů je atraktivní a v závěru s činovnicko - roverskou štafetou nervy drásající závod. Náš oddíl se přeboru účastní každoročně.

JOTI

JOTI – Jamboree On The Internet nabízí dva dny v roce všem skautům a skautkám z celého světa možnost navazovat spojení s ostatními skauty, budovat přátelství, vyměňovat zkušenosti a to nezávisle na věku, náboženství a politickém systému v dané zemi.

JOTI 2005 (15.10.2005 - 16.10.2005, Cigy)

JOTI 2005

Význam akce je zcela jasný a nezpochybnitelný. Skauti a skautky se učí pracovat s moderními technologiemi, procvičují a zdokonalují své jazykové a vyjadřovací schopnosti, rozšiřují si své technické, geografické i kulturní znalosti a v neposlední řadě nacházejí kamarády s podobnými zájmy z různých koutů světa. Velká část přátelství vybudovaných během JOTI pokračuje i do dalších let.

JOTI 2004 (16.10.2004 - 17.10.2004, Figy)

JOTI 2004

V posledních letech se počet zúčastněných skautů a skautek pohybuje lehce pod 500 000, nejsilnější věková skupina jsou skauti a skautky do dvaceti let, to však nebrání dříve narozeným zúčastnit se a užít si tuto událost společně s mladými.

Česká republika má své pevné místo mezi zúčastněnými zeměmi a skauti 4. oddílu pravidelně navazují kontakty se všemi kouty světa. Již v říjnu roku 1997 jsme se jako jediný oddíl z celé ČR účastnili mezinárodního setkání skautů na Internetu - JOTI ´97. Od té doby se účastníme každoročně.

Alko

ALKO 2004 (24.4.2004, Moráva)

ALKO 2004

ALKO neboli ALobalová KOule je již tradiční akcí, kterou pořádají skauti v pardubickém okrese již deset let. Jedná se o netradiční oslavu Dne Země, která probíhá za účasti skautů z celé republiky. Jednotlivé skautské oddíly v průběhu roku sbírají použitý hliník. Poté z nasbíraného odpadu vlastnoručně vyrobí kouli, s níž si vyrazí zasoutěžit na Kunětickou horu u Pardubic. Každý rok narůstá počet účastníků i počet sesbíraného hliníku, který se potom odváží k recyklaci. V letošním roce to bylo téměř 135 kg hliníku.

Kapka

Společný projekt Junáka a Nadace pro transplantace kostní dřeně chce šířit myšlenku pomoci lidem s nemocemi krvetvorby. Roveři a rangers z celé republiky každoročně nabízejí na čerpacích stanicích umytí oken aut a možnost přispět na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně. Během proběhlých sedmi ročníků se skautům podařilo získat pro tento projekt více než 3 109 320,- Kč.

Betlémské světlo

Betlémské světlo je obvyklou akcí skautů pardubického okresu. Skauti, děti z dětských domovů, členové Červeného kříže a další lidé světlo na jeho cestách doprovázejí, rozvážejí ho do měst, přinášejí na náměstí, do domovů důchodců a veřejných budov i do domácností ve čtrnácti zemích Evropy. Každoročně před Vánocemi svítí i v budovách mezinárodních institucí jako jsou Evropský parlament či sídlo OSN.

Skautská univerzita Pardubice – SKUNIPA

Zní takřka neuvěřitelně, že Skautská univerzita Pardubice má za sebou již sedm ročníků své existence. V předchozích letech přinesla svým návštěvníkům více než 35 přednášek předních nejen skautských osobností. Za tuto dobu se aktivita univerzity rozrostla o sebevýchovné programy, které jsou určeny pro všechny generace. V posledních letech se další činností univerzity stává i výzkum nových metod při hledání nových cest skautingu v moderní době.