Znak oddílu HORIZONT   HORIZONT
4. skautský oddíl Pardubice

Znak JunákaUkázka činnosti oddílu

Ukázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddílu

Historie oddílu

Vznik 4.oddílu

4. chlapecký oddíl vznikl 3. října 1937 z družiny Lišek 2. oddílu. Jeho vůdcem se stal Nobilis, po kterém převzal vedení Pravoslav Holeček - Probus. ten byl značně nekonformní a po neshodách s Hrabákem musel později odejít, píše se v knize níže citované.

Družiny: Vlci, Bobři, Rysi. Mezi členy patřili bratři Müllerovi - Ota a Miroslav, Bohdan Motl, Jiří Kindl - Kýna, Jiří Lederer, Jan Čmolík, K.Vozáb, L. Hrubeš, Vojta Řezníček, Láďa Munk. Klubovnu měli ve Fantovce, v bývalé místnosti 1. oddílu.

V roce 1939 byl Skauting v ČR fašistickými okupanty zakázán a zrušen.

Z historie pardubického skautingu - vydané k 80. výročí skautingu v Pardubicích její ORJ. (Pardubice, duben 1994)

Skautování po osvobození v roce 1945

Na činovnické schůzi 14. 5. byli za 4. oddíl Nobilis, Müller, Motl, Lederer. V roce 1946 se konal společný tábor 1., 4. a 14. oddílu na tradičním tábořišti pardubických skautů u Lovětínského rybníka. Vedl jej Nobilis se zástupci Karlem Kvapilem, Jaroslavem Hejhalem a Otou Müllerem. Tábora se zúčastnilo 62 junáků, kteří byli rozděleni na družiny Kamzíků, Kondorů, Jestřábů, Vlků a Rysů. Jako podrádce u Medvědů 32 členném 8. oddíle pod vedením Quida Udržala začíná Tomáš Maléř - později dlouholetý vůdce 4. oddílu.

V roce 1948 byla skautská činnost opět zakázané, tentokrát totalitním komunistickým režimem.

Po roce 1968

Na 16. dubna 1968 bylo svoláno veřejné shromáždění skautů a jejich příznivců za účelem obnovení skautské základny. Mnoho oddílů tak mohlo opět pokračovat v přerušené činnosti. Miloslav Havelka - Midla a později Tomáš Maléř - Tom stáli u obnovení 4. oddílu, přesněji  4. smečky vlčat.

Červen 1970

V červnu 1970 došlo však k tak zvanému sloučení dětských a mládežnických organizací, tábory se však oddálením slavnostní konference na podzim podařilo ještě uskutečnit. Na podzim se některé oddíly rozpustili, další dočasně přešly pod pionýrskou organizaci. Na pardubickém okrese pracovalo v červnu 1970 28 oddílů skautů, 14 oddílů skautek a 9 oddílů oldskautů, dohromady 1462 členů, z toho v Pardubicích 820 členů v dvacetipěti oddílech.

4. oddíl pod vedením Tomáše Maléře pracoval celých dalších 20 let jako turistický oddíl HORIZONT.

Po roce 1989

17. listopad 1989 a události následující umožnil obnovení Junáka. V lednu 1990 je skauting obnoven i v Pardubicích, náš oddíl se opět může stát skautským zcela legálně. Končí doba plná nesmyslů včetně jejich obcházení a vyhýbání se jim.

V lednu 1990 se opět registrujeme jako 4. chlapecký oddíl, jméno HORIZONT si ponecháváme jako tradiční z dob neskautských. Pardubická Čtyřka začíná se čtyřmi družinami: Bobři, Rysi, Lišky, Kondoři.

Členové družina Kondorů jsou později, v roce 1993 pro nedostatek hochů rozděleni mezi ostatní družiny. Avšak po rozšíření řad skautů oddílu vzniká družina Medvědů.

V roce 1997 vzniká družina Wikingů, odrůstajících skautů - roverů. Jejich název je opět převzat z minulých let HORIZONTU, kdy Wikingové byli právě starší rádci a instruktoři oddílu.

V roce 1998, 20. dubna vzniká v našem oddíle 4. smečka vlčat. Smečka je v našem oddíle rozdělane na dvě šestky - Černou a Zelenou. Od založení vlčácké smečky prošlo přes 50 kluků, řada z nich pokračuje ve skautování v družinách skautů.

Oddíl každoročně registruje 30-40 členů.

Od založení se na seznamu oddílu objevilo již přes 350 jmen.

Vedení oddílu převzal od roku 1996 po Jiřím Oborníkovi - Číbrovi stávající vůdce oddílu, Petr Fiala - Figy.