Znak oddílu HORIZONT   HORIZONT
4. skautský oddíl Pardubice

Znak JunákaUkázka činnosti oddílu

Ukázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddílu

O oddílu

Z historie

Oddíl HORIZONT pracuje nepřetržitě od roku 1968, od roku 1990 jsme se stali opět oddílem skautským. Náš oddíl byl ale založen již v roce 1937. Více si o historii 4. oddílu můžete přečíst na zvláštní stránce.

Současnost

Jsme chlapecký skautský oddíl, který se zaměřuje především na následující oblasti činnosti: turistika, cyklistika, horolezectví, pobyt v přírodě a její poznání.

Náš oddíl nabízí:

  • Všestranné sportovní vyžití (cyklistika, lyžování, lezení, kolektiví hry, …)
  • Nevšední a netradiční hry
  • Rukodělné a tvořivé činnosti
  • Turistika, geochaing
  • Outdoorové aktivity
  • Týmová spolupráce
  • Rozvíjení komunikačních dovedností
  • Vedení k samostanosti a odpovědnosti
  • Získávání životních zkušenností i v neobvyklých situacích
  • Možnost dalších víkendových akcí, letních táborů a zahraničních expedic

Činnost oddílu

Činnost našeho oddílu je založena na pravidelných schůzkách smečky vlčat (chlapci od 1. do 6. třídy), skautů (od 6. třídy do 9. třídy) a roverů (žáci a studenti středních a vysokých škol) a pravidelných víkendových výpravách. Klubovna, kde se scházíme, se nachází v novém areálu Skautského centra na Vinici (bývalé zahradnictví - naproti tenisovým kurtům). Schůzky se konají každé pondělí - vlčata od půl páté do šesti a skauti od pěti do půl sedmé.

Navíc každým rokem pořádáme různé tradiční oddílové akce - některé i pro rodiče. Účastníme se také činností pořádaných jinými skauty. Zakončením každého školního roku však začíná nejlepší období - letní tábor. V průběhu novodobé historie jsme se zúčastnili již několika velkých akcí v České republice i v zahraničí.

Jaké je nynější dění v našem oddílu zjistíte, když nahlédnete do aktuální termínovky. Zde naleznete, kdy se konají veškeré akce skautského roku, i ty již proběhlé.

Skauti

Náš oddíl v současnosti čítá asi 12 skautů, 10 wikingů (odrostlí skauti), plus vedení. Během naší novodobé činnosti jsme se stihli zúčastnit již několika mezinárodních akcí - například Fenix (1997), Eurocor (1998), SAN (1999) a každoročně se také účastníme JOTI (setkání skautů na internetu). Mezi naše tradiční akce v průběhu roku patří Novoroční výprava, Jarasy (výprava přes jarní prázdniny), Zelená sedma (pomoc s vysazováním lesů), Když nám bylo (výprava s rodiči), Atletický přebor, Listopadová hvězdárna, Stínadla (zajímavá hra na Starém Městě), Kanada (vánoční slavnost).

Vlčata

Naše smečka vlčat byla založena 20. dubna 1998 při 4. skautském oddílu HORIZONT. Máme přibližně třicet vlčat, od první do páté třídy. Klubovnu máme společně se skauty našeho oddílu.