Znak oddílu HORIZONT   HORIZONT
4. skautský oddíl Pardubice

Znak JunákaUkázka činnosti oddílu

Ukázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddíluUkázka činnosti ddílu

Stínadla 2006

Po roce klidu v uličkách stínadelských, s končícím podzimem, kdy tma již nadobro převzala nadvládu nade dnem, je opět cítit tu tajemnou atmosféru neklidu a napětí, spojenou s každoročním bojem o symbol Velkého Wonta – Ježka v kleci.

Na známých místech se objevili tajemné symboly, o kterých jen zasvěcený ví, že opět po roce na pár hodin ožívají mrtvé schránky, které v tuto dobu vydají svá tajemství.

Letošní hra o Ježka v kleci se uskuteční v pátek 24. listopadu od 16 hodin.

Přihlášky do středy 22. 11. 23:59 - Figymu (736 605 535, fiala.petr@benesovka.cz) - nutné!

Potkáme se v 16 hodin

 • Wontové se Smíškem (4. oddíl HORIZONT) Na Příhrádku
 • Pátrači a ostatní (do té doby nezařazení) s Figym na Pernštýnském náměstí

Hraje se na území

Mapa Stínadel

Mapa Stínadel

Staré město + Tyršovy sady, hranice (neutrální, nehraje se zde, pátrači jsou v bezpečí) tvoří ulice a chodníky: Rozdělovací třída = Sukova třída - kolem SPŠT, Grandu a divadla k SPŠE - od SPŠE k Prokopáku - chodník na levém břehu Chrudimky k železnému mostu - Labská ulice ke zdymadlu – hranice parku k Sukově třídě.

Označení fragmentů v mrtvcýh schránkách: Wontové = "W", Dabinelovci = "DA", Uctívači ginga = "UG", Žlutý květ = "ŽK".

Jak budeme hrát?

Čestně a poctivě, hra je na těchto principech postavena.

Hráči jsou rozděleni do čtyř skupin - Wontové a 3 skupiny Pátračů (Dabinelovci, Uctívači ginga, Žlutý květ).

Po honičce Wonta s chycením Pátrače se musíme od sebe vzdálit na "nedohled", Wont může stát na místě, Pátrač musí odejít, jinak se vystavuje opakovanému chycení. Wont může chytit stejného Pátrače i vícekrát.

Životy si mohou hráči ve skupině Pátračů mezi sebou půjčovat, každý musí mít alespoň jeden. Každý Pátrač má na začátku hry 5 životů, potřebné další dostane od Figyho (pohybuje se někde po Stínadlech).

Nálezce symbolu Velkého Wonta – Ježka v kleci – vyhrává. Ostatní získají pořadí, které mají na kartičce uschované v této skrýši. Ve 20 hodin je hra ukončena a pořadí je určeno podle počtu nalezených mrtvých schránek a ztracených životů.

Co je mojí rolí, když patřím k jedné ze skupin pátračů

 • Neznám Wonty, prchám před nimi.
 • Ve své skupině se můžeme rozdělit, ale musíme zůstat aspoň ve dvojici.
 • Po honičce se opět musíme najít a pak se teprve zapojíme do hry (bezpečnost).
 • Naše skupina zná umístění 1/3 mrtvých schránek, ostatní mrtvé schránky musí vypátrat - pozorováním a sledováním druhých skupin Pátračů.
 • Pátrači se mezi sebou navzájem nehoní, pouze sledují, kam chodí, kde hledají a snaží se vypátrat zbylé 2/3 mrtvých schránek.
 • Při hře nosím na krku zapečetěný medailonek, který nesmím otevřít a musím odevzdat 1. Wontovi, který mne polapí. Při dalším chycení odevzdám jeden život.
 • Získáním všech (resp. potřebného množství) mrtvých schránek mohu složit zprávu se sdělením, kde je ukryt symbol Velkého Wonta.
 • Pátrači jsou rozděleni do skupin – Uctívači ginga, Žlutý květ, Dabinelovci.

Co je mojí rolí, když jsme Wont

 • Jsem označen žlutou stužkou, kterou mám viditelně připnutou na levé klopě (stužku dostaneš).
 • Můžu se po Stínadlech pohybovat samostatně.
 • Neznám, kdo hraje za Pátrače, přesto je honím, abych získal jejich "medailonky" s popisem mrtvé schránky. Chytím-li Pátrače, který již nemá medailonek, beru si od něj jeden život. Když chytím někoho, kdo mne přesvědčuje, že o ničem neví, o žádných Stínadlech že neslyšel a začíná brečet, asi jsem chytil "civilistu", který s námi nehraje. :-)
 • Wontové, neznají umístění ani jedné schránky, Pátrači je dohromady znají naopak všechny. Musím je tedy vypátrat a vzít si obsah, jenž mi náleží.

Ve Stínadlech se rozumí

Mrtvá schránka
Místo na uložení zprávy či jiné tajnosti, mrtvá schránka je označena v okruhu dvou metrů obrázkem skautské lilie.
Medailonek
Nošený na krku Pátrače, je zapečetěný. Obsahuje popis umístění jedné Mrtvé schránky.
Fragment
K nalezení v mrtvé schránce, část popisu úschovy symbolu velkého Wonta. Beru si jen ten, co mi náleží.
Život
Lísteček, který opravňuje ke hře po Stínadlech.